Tevékenység

Az ügyvédi iroda döntően polgári jogi ügyeken alapuló praxist folytat. Főbb szakterületei közé tartozik az ingatlanjog, ezen belül az ingatlanokkal kapcsolatos szerződések (pl. adásvételi szerződés) megkötésében való közreműködés illetve jogi képviselet biztosítása az ingatlanok tulajdonjogát érintő (pl. a közös tulajdon megszüntetése iránti) eljárásokban. Az iroda működése kiterjed továbbá a kereskedelmi jog (klasszikus kereskedelmi szerződések, fogyasztóvédelem, társasági jog - ideértve a végelszámolás szabályait -, csőd- és felszámolási jog valamint az értékpapír jog területeire. Cégalapításban és cégmódosítási, változásbejegyzési ügyekben is gyors megoldásokat kínálunk az ügyfeleinknek. Családjogi kérdésekben a bontóperekben igényelt jogi képviselet ellátása illetőleg a házassági vagyonjogi megállapodások készítése ugyancsak az iroda profiljához tartozik. Professzionális képviseletet biztosítunk továbbá adóügyi és egyéb peres (nem peres) eljárásokban is.